(Marto 1999)

Marta kunveno ĉe Elisabeth K.

La venonta Ranetkunveno okazos sabate la 13-an de Marto je 15h00 ĉe Elisabeth Köster (tel: 08-8842 55). La strato nomiĝas Gröna Stugans väg 33, kaj la plej proksima metrohaltejo estas Bredäng.


 

(Marto 1999)

La unua ŝerco,
kiun la Kvakoredaktoro
aŭdis en Esperanto

Monstro al monstrino: Ĉu ni faru monstridon?
Monstrino: Ne hodiaŭ – mi monstruas.

(Leif Gunnar Karlsson 1980)


 

(Marto 1999)

Se vi volas senti vin brava...

... pagu la membrokotizon!

50 SEK por 1999, al poŝtĝira konto 8 88 02 – 4, ”La Ranetoj”.