[kva kvak!]

JUNIO 1981

(Proponata kiel)
ORGANO DE LA RANETOJ,
LA ESPERANTOJUNULARA SOCIETO DE STOCKHOLM

Skriv notiser och artiklar! Redaktionens tillfälliga adress och telefon: kva kvak, Ingvar Schoultz, Kvarng 10 A, 116 47 Sthlm, 08-42 70 64


 

Drakfesten:

GRODOR BÖRJAR SYNAS

Med bord, böcker banderoll och broschyrer begav sig fem informationsgrodor till Gärdets soliga drakfest. Snart noterades en ständig ström av intresserade frågeställare och hugade spekulanter kring bordet. Läroböcker såldes, häften delades ut, och diskussionernas vågor gick höga.

Bordet ställdes vid en välfylld promenadväg, och flygblad delades ut vid vägen några meter från bordet. Efter tre kvart tog flygbladen slut, och genast minskade strömmen av intresserade vid bordet. Raskt fattades ett riskabelt beslut: utan att fråga övriga Ranetoj hämtade man 500 flygblad till. Bladen fick avsett resultat: folk köpte läroböcker mm för totalt 107 kronor.

Fast avsikten var förstås egentligen inte att sälja, utan att informera.

Till drakfester hör drakar. Alltså samlades ett grodigt drakmakarlag dagen före festen. Men ödet ville inte se Gärdets himmel förskönas av esperantodrakar i år. Båda våra drakar kraschade på sin jungfrufärd.

Det hindrade inte att bokbordet blev en festlig tillställning väl värd att upprepas. Alltså samlades man redan nästa dag vid...

Söderfestivalen:

GRODORNA SLÅR TILL IGEN !

Omgivna av häftiga orkestrars dunka-dunka och vegetariska matställens dofter stod våra bokbordsgrodor en het söndag på festivaliga Nytorget. Nu gick det inte längre att dela ut flygblad till alla som passerade. Bara de mest intresserade fick blad. Och de tjockare broschyrer som dagen innan getts till verkligt intresserade bar nu hutlösa prislappar.

Ändå kom en hel del människor fram till bokbordet, och stämningen var kklart uppåt. Några köpte faktiskt både böcker och broschyrer, och framför allt, många intresserade fick svar på sina frågor.

Men något måste göras åt bristen på flygblad. Nästa söndag skulle Söderfestivalen montera upp sina scener, matstånd, bokbord och musikanter vid Mariatorget. Vad kunde göras tills dess?

Utställningsskärmar snickrades. Sedan hölls klipp-och-klistra-möten. Formuleringar testades, rubriker testades, tidningar klipptes sönder till oigenkännelighet.

Tänk om man kunde passa på att få ihop lite pengar också?! Enkelt! En groda med frys gjorde isbitar och samlade dem i plastaskar under veckan. En annan bidrog med en sorts termoslåda. På Mariatorget ståtade La Ranetoj med både utställningsskärmar och försäljning av iskall saft bredvid bokbordet!

Några resultatsiffror kan i skrivande stund inte ges, för inventering och redovisning har måst skjutas upp för annan verksamhet. Men vi vet att flera böcker och broschyrer såldes, och saften gav en del pengar.

Frysgrodan samlar is igen...

[lšt alla du kŽnner lšna denna blaska!]

Fredskampanj:

DAGS FÖR NY AKTION

Den sista maj drar grodor ut med bord och utställning igen. Fredfolk håller kampanjmöte i Kungsan. De förbereder fredsmarschen från Köpenhamn till Paris.

Här behövs rikligt med energiska grodor som uppmuntrar med glada tillrop och/eller hjälper till med försäljning av saft och rostade kastanjer.

Kom även om du bara har tid någon timme. De första av oss samlas hos Ingvar kl 13.

La Bufego

VI MÅSTE NÅ VARANN!

Ett gäng egoistiska ranetaĉoj har helt fräckt kört igång en massa festliga aktiviteter - bokbord, utställning-klipp-och-klistra och sånt - utan att på något sätt meddela övriga grodor sina förehavanden och låta intresserade delta. Dessutom spred meddelandet om festen 30/5 alldeles för sent. Så här kan det inte få fortsätta!

Därför har en telefonkedjelista gjorts.

Spara den noga, och var beredd att plocka fram den då och då. Vem som helst kan skicka iväg meddelanden längs kedjan. Innan man skickar iväg ett meddelande bör man göra en kort lista med alla viktiga fakta - datum, klockslag, adresser och liknande. Om alla antecknas dessa fakta kan man vara ganska säker på att de inte glöms bort eller ändras på vägen längs telefonkedjan.

På faktalistan bör man även ange vem som som började skicka meddelandet. Meddelandet skickas sedan hela vägen runt, tills det kommer tillbaks till den som började. Hon eller han kan då kolla om det blivit några viktiga ändringar längs vägen.

När man skickar ett meddelande ringer man den som står närmast under på listan. Får man inget svar försöker man med nästa. Och så vidare. Det gäller att anteckna vilka man hoppat över, så man kan ringa dem senare.

Tänk på att meddelandet hela tiden skickas nedåt. Antag att du hoppat över fyra personer. Senare får du tag på personen närmast efter dig. Då ringer han vidare till de andra som du hoppat över.

Det här gör att man ibland kan få samma meddelande flera gånger. Kolla då att alla fakta stämmer med första versionen.

Nya medlemmar kan inte komma in på telefonlistan direkt. Det vore för knöligt med ständiga tillägg. Istället får varje ny medlem en "fadder", som ser till att den nye får information om det som händer och om föreningen. Faddersystemet kommer att diskuteras vid nästa möte.

Telefonlistan kan även användas om man vill nå en viss grupp inom föreningen. Då skriver man på faktalistan namnen på dem som ska ha meddelandet. Skriv dem i samma ordning som på telefonlistan - det blir enklast så. När meddelandet skickas vidare ska hela tiden alla mottagare räknas upp, för kontroll när meddelandet kommer tillbaks till den som började.

Till sist - om du reser bort en tid, meddela den som står före dig på listan, så han eller hon slipper ringa i onödan. Det finns plats för anteckningar om sådant på telefonlistan. Använd blyerts - det kan dröja innan nästa lista kommer ut.

Om du är "fadder", meddela även Superfaddern när du reser bort. Superfaddern tar hand om bortresta faddrars skyddslingar, och sköter annat som har med faddersystemet att göra.

kva kvak:

SKRIFLIGT SAMKVÄK

Den här tidningen beräknas komma ut med 4-12 nummer per år.

Normalt kommer den att delas ut på möten, endast i undantagsfall per post. Mot extra avgift kan man få postprenumeration, och för det krävs inte medlemskap. Allt detta under förutsättning att föreningen godkänner förslagen.

Tidningens kvalité kunde höjas väsentligt om vi fick en redaktionsgrupp som delade på arbetet. Vi kunde t ex ha

Intern nyhetsredaktör, håller reda på vad som händer inom och kring La Ranetoj.

Yttre nyhetsredaktör, plockar bl a intressanta notiser ur esperantorörelsens tidningar

Idéredaktör, samlar idéer och förslag till nya projekt

Debattredaktör, samlar inlägg främst om sådana frågor som helst bör presenteras skriftligen, som förberedelse för diskussioner

Språkövningsredaktör, fixar lättlästa texter och språkligt knep och knåp

- Sen är förstås frågan hur tjock tidning vi har råd med, och hur mycket energi vi kan ägna åt den.

För att inga medlemmar ska missa viktig information kunde vi ha en telefontjänst: när man hämtar sitt tidningsexemplar antecknar man sig på en lista, och de som missat mötet får eventuella brådskande nyheter per telefon.

Man kan även hämta extra exemplar av tidningen, exempelvis till kompisar som ännu inte upptäckt vår läckra förening. Men om för många exemplar hämtas ut räcker inte tidningen till medlemmarna. Därför kommer det att finnas en särskild lista, där man sätter kryss i en ruta för varje extra exemplar man hämtar. När rutorna är slut är också extra-exemplaren slut.

För var exemplar man hämtar gör man alltså en markering, antingen på medlemslistan eller på extra-exemplar-listan.

Att diskutera:

HUR FIXA FLYGBLAD SNABBT?

Att dela ut flygblad kommer att kosta oss betydligt mer än vi räknat med. Det fann vi vid vår första och hittills enda utdelning av blad. Frågan är nu hur vi ska få råd att fortsätta arbetet.

När vi på Drakfesten delade ut drygt tre gånger fler blad än mötet räknat med, hoppades vi att Esperantoförbundet skulle ge oss rejäl rabatt. Vi trodde våra resultat skulle övertyga. Nu verkar det som om det mesta vi kan få är tio procent.

Hittills har vi delat ut 600 flygblad. Om vi jobbat som planerat, och delat ut blad hela tiden vid bokbordet, hade det blivit 1200-1500 blad. Med Esperantoförbundets flygblad hade det kostat ca 315 kronor, med rabatt. Nära en tredjedel av vårt kapital hade gått åt på två veckor!

Hur hade det blivit med egna flygblad? Esperantoförbundet har ett tryckeri - men där är priset nästan dubbelt så högt som vid de billiga tryckerierna, vid stora upplagor (vid mycket små upplagor verkar däremot förbundet vara billigast i stan!)

Med enklare egna blad tryckta vid förbundet hade 1400 blad kostat ca 190 kronor, fortfarande för mycket. Enkla egna blad tryckta vid ett billigt tryckeri hade kostat ca 115 kronor. Om vi samtidigt sålt saft varje gång (se artikeln om Söderfestivalen) hade det gått jämnt upp, ungefär. Då är övriga utgifter för bokbordet medräknade: material till utställning mm, och förlusten vid bokförsäljning (avgiften till arrangörerna var vid Söderfestivalen 15 % av vår försäljning. Vi får ju bara 10 % rabatt av Esperantoförbundet, så varje gång vi säljer en bok eller en borschyr kostar det oss pengar).

Folk på Esperantoförbundet påpekar att om vi vänder oss till ett annat trycker hamnar våra pengar utanför esperantorörelsen. Man nämner också att på något sätt måste förbundet få in pengar till sin centralt belägna lokal, och andra omkostnader. Hyran är förstås hög.

Visst har det visat sig att det behövs en lokal i centrum. Frågan är om vår lilla förening, med sitt ambitiösa arbetsprogram, har råd att "skänka" pengar till förbundet så fort vi delar ut flygblad.

Vi har ännu inte haft tid att samla fakta och diskutera siffrorna med förbundet (det är förresten lite svårt på ett så här tidigt stadium). Vi får hoppas att de kan erbjuda något speciellt avtal. Det vore ju fånigt om Esperantoförbundets tryckpress står still medan våra pengar går till ett annat tryckeri.

Men ännu fånigare vore det att halvera vår verksamhet bara för att förbundet behöver pengar.

Och just det har vi hittills gjort - vi har inte längre några flygblad att dela ut. Därför måste vi snarast diskutera ett lämpligt sätt att fixa fram flygblad, åtminstone tills vidare.

Ingvar

RAPPORT FRÅN
LÄROBOKSREDAKTIONEN

Naturligtvis väntar alla grodor spänt på den nya lärobok som är på gång. Var lugna! Boken, som går under arbetsnamnet "Grodan - snabbkurs i esperanto " (vad annars?), väntas finnas till hands i en första provupplaga till höstens nybörjarkurser.

Redan är åtta kapitel av femton färdiga, och de övriga blir snart nedklottrade, mycket tack vare att redaktionen nu utökats med nya fräscha krafter.

FÖR ÖVRIGT

så har det bl a diskuterats

Intensivkurs för medlemmarna 13-14 juni

Korrespondenskurs

Att vi skulle omarbeta "nyckeln till esperanto" åt SEF

"Mikrokurs" i samma format som "nyckeln"

Hur vi ska intressera högstadieeleverna för att välja esperanto som C-språk på gymnasiet

Teater, som vi skulle skriva och framföra själva

Att vi borde ha flera loppmarknader, för att finansiera utgivningen av läroboken, tidningen, flygblad etc

Postbox istället för Bertils hemadress, så att inget viktigt blir liggande när han är bortrest

Och att vi borde ha badmöten i sommar.